Mandátní smlouva č. 200237/2012

 • Soubor ke stažení: Mandátní smlouva č. 200237/2012.pdf
 • Zveřejněno: 31.05.2015
 • Vložil: Olga Poláková
 • Velikost souboru: (4,2 MB)
 • Počet stažení: 458x
 • Popis:

  Smlouva uzavřená mezi Městem Radnice a firmou PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5 - Radotín, IČ 26166542, DIČ CZ26166542.

  Jednající ve věcech smluvních - Ing. Karel Švejkovský, jednatel

  Předmět smlouvy: Mandatář se zavazuje pro mandanta a na jeho účet za sjednanou úplatu zajistit technický dozor stavby "Radnice - kanalizace a ČOV", který je mandant povinen zajistit ve smyslu ust. par. 152 ods.4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

  Datum podpisu: 7. srpna 2012