Smlouva mandátní - 59/2010

 • Soubor ke stažení: Smlouva mandátní - 59/2010.pdf
 • Zveřejněno: 31.05.2015
 • Vložil: Olga Poláková
 • Velikost souboru: (5,0 MB)
 • Počet stažení: 533x
 • Popis:

  Smlouva uzavřená mezi Městem Radnice (Mandant) a firmou STAVEBNÍ PORADNA, spol. s. r. o.,Průběžná 48, 370 04 české Budějovice (mandatář).

  Jednatel: Jaroslav Vítkovec

  Předmět smlouvy: mandatář se zavazuje, že pro mandanta jeho jménem a na jeho účet zajistí uspořádání zadávacího řízení (ZŘ) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., v platném znění o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v souladu s paragrafem 28 - formou užšího řízení, podlimitního - na stavební práce, v rozsahu vymezeném v této smlouvě a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, v rámci zadání veřejné zakázky s výběrem zhotovitele díla na akci "KANALIZACE A ČOV RADNICE - I. ETAPA"

  Datum podpisu: 16. srpna 2010