Smlouva o dílo č. 0006_12_1605_DDIS

 • Soubor ke stažení: Smlouva o dílo č. 0006_12_1605_DDIS.pdf
 • Zveřejněno: 31.05.2015
 • Vložil: Olga Poláková
 • Velikost souboru: (17,5 MB)
 • Počet stažení: 434x
 • Popis:

  Smlouva uzavřená mezi Městem Radnice a firmou Casta a.s. se sídlem Pražská 467,- 3397 01 Písek, IČ 25170058, DIČ CZ25170058

  Jednající ve věcech smluvních - Ing. Jiří kuchař (ve věcech smluvních), ředitel divize DIS, na základě plné moci a Ing. Zdeněk Maroušek (ve věcech smluvních a technických).

  Předmět smlouvy: Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

  Datum podpisu: 18. května 2012