Příkazní smlouva k výkonu technického dozoru investora na díle "Radnice - dostavba kanalizace"

 • Soubor ke stažení: Příkazní smlouva k výkonu technického dozoru investora na díle "Radnice - dostavba kanalizace".pdf
 • Zveřejněno: 31.05.2015
 • Vložil: Olga Poláková
 • Velikost souboru: (4,5 MB)
 • Počet stažení: 546x
 • Popis:

  Smlouva uzavřená mezi příkazcem (Městem Radnice) a Ing. Janem Kovandou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona (příkazník).

  Předmět smlouvy: Příkazník se zavazuje pro stavebníka na jeho účet a za úplatu zajistit na stavbě "Radnice - dostavba kanalizace" technické záležitosti specifikované ve čl. 3 smlouvy. Současně se příkazce zavazuje při uskutečnění činnosti dle článku 3 smluvy TDS zaplatit úplatu dle čl. 4 smlouvy.

  Datum podpisu: 18. února 2015