Smlouvy podle skupiny: Výstavba a rozšiřování metropolitní sítě