Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace

 • Soubor ke stažení: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace.pdf
 • Zveřejněno: 31.05.2015
 • Vložil: Olga Poláková
 • Velikost souboru: (677,5 KB)
 • Počet stažení: 449x
 • Popis:

  Smlouva uzavřená mezi Městem Radnice a firmou DD Služby s.r.o. se sídlem v Plzni, Jiráskovo náměstí 816/4, PSČ 32600. Firma je zastoupená jednatelem Davidem Draským (zhotovitel).

  Předmět smlouvy: Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, včetně nabytí právní moci I. etapa - stavba Radnice - Kanalizace ČOV.

  Datum podpisu: 19. ledna 2011